เดินทางไปส่งและแสดงความยินดี รองศิริลักษณ์ ติ้วสุวรรณบวร

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 : นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีแก่ นางสาวศิริลักษณ์ ติ้วสุวรรณบวร เนื่องในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

Powered by BetterDocs

Scroll to Top