เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978822280629767&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978849633960365&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979179360594059&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979203090591686&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979281403917188&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979437017234960&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979449853900343&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979455367233125&type=3

Powered by BetterDocs

Scroll to Top