สภ.ม่วงค่อม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการ และคณะครูได้ร่วมมือกับ สภ.ม่วงค่อม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยมีวิทยากรให้ ความรู้คือ ร.ต.อ.พรเพชร อ้วนแก้ว รอง สวป. สภ.ม่วงค่อม และคณะ ให้ความรู้ความเข้าใจนักเรียนในการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนให้น้อยลง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

Powered by BetterDocs

Scroll to Top