น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระภาวนามังคลาจารย์ (วิ.) ดร. เจ้าอาวาสวัดวรราชาทินัดดามาตุ รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พระภาวนามังคลาจารย์ (วิ.) ดร. เจ้าอาวาสวัดวรราชาทินัดดามาตุ พระราชาคณะชั้นสามัญ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ 🙏

Powered by BetterDocs

Scroll to Top