กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี
การศึกษา 2566 และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2567 โดยมีกิจกรรม
ดังนี้

  • ตักบาตรทำบุญ/พิธีสงฆ์ (ช่วงเช้า)
  • การประกวดขับร้องเพลงสากล/การ์ดอวยพร (คริสต์มาส)
  • การประกวด Cover Dance ของนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
  • การจับฉลากของขวัญ
    กิจกรรมต่างๆจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความสุข ส่งเสริม
    ศักยภาพหรือความสามารถต่างๆของนักเรียนให้พัฒนามากยิ่งขึ้น และได้ส่ง
    ต่อความสุขจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไป

Powered by BetterDocs

Scroll to Top