กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2566 : นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ,ลพบุรี

Powered by BetterDocs

Scroll to Top