กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายกองตรี ดร. ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.999787675199894&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.999328858579109&type=3

Powered by BetterDocs

Scroll to Top