กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ระดับชั้น ม.1-3

📢 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
✍🏼 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
🗓️ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
📍 ชั้น ม.1 ณ จังหวัดนครราชสีมา
📍 ชั้น ม.2 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
📍 ชั้น ม.3 ณ จังหวัดปทุมธานี

Powered by BetterDocs

Scroll to Top