การเข้าร่วมประชุมชี้แจงโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

✍🏼 การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
📍 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

Powered by BetterDocs

Scroll to Top