การสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบ Digital Teseting

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้เตรียมความพร้อมและดูแลความเรียบร้อยสำหรับการสอบของนักเรียน โดยมี สิบเอกพิชิต แจ้งพร้อม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 0-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

Powered by BetterDocs

Scroll to Top