การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสิปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชัยบาดาล พิทยาคม ได้จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 โดยมีคณะกรรมการในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส และเป็นธรรม ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/xt7pjsfCnJEPFxEL/?mibextid=WC7FNe

Powered by BetterDocs

Scroll to Top