การมอบทุนปัจจัยฐานยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

✍🏼 การมอบทุนปัจจัยฐานยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
🗓️ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
📍 ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยา

Powered by BetterDocs

Scroll to Top