การมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมดำเนินกิจกรรมการมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ได้มีการเข้าพบครูที่ปรึกษา ตรวจเอกสาร ชำระค่าบำรุงการศึกษา สั่งจองชุดกีฬา กระเป๋านักเรียน

Powered by BetterDocs

Scroll to Top