การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.13

✍🏼 การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
📍 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณทลทหารบก ที่ 13

Powered by BetterDocs

Scroll to Top