การประชุมสื่อสารความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

✍🏼 การเข้าร่วมการประชุมสื่อสารความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบออนไลน์
🗓️ วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
📍 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

Powered by BetterDocs

Scroll to Top