การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

📢 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
✍🏼 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567
🗓️ วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
📍 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (On-site/On-line)

Powered by BetterDocs

Scroll to Top