การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชัยบาดาล พิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตาบคู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม โดยมีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ On-site และ รูปแบบ On-line ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนชัยบาดาลพิกยาคม

Powered by BetterDocs

Scroll to Top