การประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูฯ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมได้จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูกรมสามัญ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 (โซนชมพู) ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดประเภทชนิดกีฬาต่างๆหรือหน้าที่ต่างๆ ที่คุณครูต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

Powered by BetterDocs

Scroll to Top