การทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 – โรงเรีนชัยบาดาลพิทยาคม ได้เป็นสนามสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการนี้ นายธีระสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสายนที มั่นสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ
โดยโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม มีห้องสอบ จำนวน 4 ห้องสอบ รายชื่อนักเรียน จำนวน 118 คน นักเรียนขาดสอบ จำนวน 16 คน นักเรียนเข้าสอบจริง จำนวน 102 คน

Powered by BetterDocs

Scroll to Top