การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

✍🏼การจัดกิจกรรมทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
📍 ณ จังหวัดปทุมธานี/จังหวัดสุพรรณบุรี/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Powered by BetterDocs

Scroll to Top