โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม เปิดสอนหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (จำนวน 2 ห้องเรียน)
  • แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  (จำนวน 1 ห้องเรียน)
  • แผนการเรียน ภาษาไทย – สังคมศึกษา  (จำนวน 1 ห้องเรียน)
Scroll to Top