การติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 95 หมู่ 6 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลม่วงค่อม  อำเภอชัยบาดาล 
          จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15230

Website :
  www.chaipit.ac.th

Facebook : โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

E-mail : chai.pit@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 036-689817

โทรสาร : 036-689817

แผนที่โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

Scroll to Top